Ingen kostnader

Vi tilbyr komplette inkassotjenester – uten kostnader. Det er ingen registrerings- eller abonnementsavgifter. Som vår kunde beholder du 100% av hovedstolen hvis vi lykkes med å inndrive hele kravet inklusive renter og omkostninger. Vårt salær beregnes utelukkende i renter og omkostninger som skylder innbetaler i tillegg til hovedstolen. Du må kun forskuttere statlige gebyrer hvis vi må involvere Namsmyndighetene. Dette avklares alltid i forkant – så her har du full kontroll.

Våre systemer

Vårt arbeidsverktøy er markedets mest avanserte saksbehandlingssystemer og databaser. Dette gir oss de beste forutsetninger for å oppnå optimal løsningsgrad for våre kunder. Våre systemer kan dessuten integreres med de fleste ERP-systemleverandører for direkte import av saker. Vi har kundetilpassede løsninger mot de fleste bransjer, herunder bank, forsikring, olje & energi, handel, telekom og offentlig sektor.

I vår online påloggingstjeneste har du som kunde alltid oversikt over egen inkassoportefølje i et funksjonsrikt og informativt grensesnitt. Påloggingstjenesten gir tilgang til saksinformasjon, innbetalinger, rapporter og historikk, samt en effektiv meldingstjeneste der våre kunder kan kommunisere direkte med saksbehandler.

Behold dine kunder

​Måten din inkassopartner opptrer på skal ikke være til hinder for at du beholder dine kunder – også etter at inkassosaken er avsluttet. Vi legger stor vekt på at alle våre saksbehandlere alltid skal opptre med vennlighet og respekt. Vår erfaring er at god dialog med skyldnerne også bidrar til at inkassosakene løses raskere.

Unik spiss- kompetanse

Alle våre saksbehandlere er advokater med spisskompetanse innen inndrivelse av pengefordringer. Dette er din garanti for at oppdragene løses på best mulig måte.

Alle våre advokater er dessuten medlemmer i Den Norske Advokatforening som er en ekstra garanti for våre advokaters fagkompetanse og etiske integritet.

Vi arbeider alltid tett med sakene og besørger selvsagt at alle nødvendige skritt iverksettes til rett tid – og på rett måte.