Våre systemer kan integreres med de fleste ERP-systemer og øvrige økonomisystemer

I samarbeid med IIZY tilbyr vi integrasjon med de fleste ERP-systemer og øvrige økonomisystemer.  Vi kan etablere toveis integrasjonsløsninger for sømløs overføring av inkassosaker og saksinformasjon.

Data oppdateres to ganger daglig og vi har til enhver tid høyt fokus på å kvalitetssikre data og informasjon mellom oss og våre kunders systemer. Integrasjonen settes opp via API eller ved lokal overføringsklient som kommuniserer med kundens ERP- eller økonomisystem.

Som kunde kan du velge om forfalte faktura automatisk skal overføres til oss for videre oppfølging. Da definerer vi i samarbeid med kunden hvor mange dager det skal gå etter forfall før overføringen skjer. Alternativt setter vi opp integrasjonen slik at kunden selv aktivt velger hvilke forfalte faktura som skal overføres – og når dette skal skje.