Dersom en skyldner ikke betaler sine inkassokrav, og
rettslige skritt ikke anses formålstjenelig på grunn av skyldners økonomiske
stilling, tilbyr vi langtidsovervåkning. ​Det vil si at vi følger med på om det
skjer endringer i skyldnerens betalingsevne. Samtidig sørger vi alltid for å
iverksette nødvendige rettslige skritt innen gitte frister for å sikre at
kravene ikke foreldes.