Vi tilbyr fakturaadministrasjon som en del av vårt komplette innfordringssystem.

Ved å benytte deg av vår fakturaadministrasjon får du frigjort tid og ressurser til din kjernevirksomhet. Vi forfølger dine krav gjennom hele innfordringsprosessen – korrekt og effektivt.

Vår fakturaadministrasjon innebærer følgende:

  • Vi sender ut faktura i avtalt format etter at vi har mottattfakturagrunnlaget
  • Vi sender ut purring, rentenota og kreditnota
  • Vi administrerer din reskontro i integrasjon med dittregnskapssystem
  • Ved mislighold inndriver vi kravet ved utenrettslig- eller rettslig inkasso og eventuelt langtidsovervåking.

I vår webportal har du som kunde kontinuerlig oversikt over status i dine saker.

Vår reskontro-service innebærer følgende:

Dere sender ut faktura selv – deretter overtar vi all oppfølging i det videre, herunder utsending av purringer, rentenota og kreditnota. Forfalte krav blir overført til vår inkassoavdeling for videre oppfølging.