Vi tilpasser innfordringsprosessene i henhold til hvordan
hvert enkelt krav har oppstått. Vi har dessuten bransjeløsninger for bank og
finans, telecom, handel, offentlig sektor og SMB. Vår tilpasningsevne medfører
en effektiv innfordringsprosess med høy løsningsgrad.

Bank, finans og forsikring

Inkassosaker i finanssektoren består ofte av komplekse krav
med forskjellige typer sikkerhet. Vi tar hensyn til dette når vi planlegger
hvordan kravet skal inndrives. Våre advokater har bred erfaring med hvordan
komplekse saksforhold skal behandles.

Offentlig sektor

Våre web-baserte løsninger kan integreres med den enkelte
kommunes hjemmeside. På denne måten kan kommunen tilby brukerne oppdaterte og
innovative tjenester og derigjennom fremstå som en profesjonell aktør.

Handel

Vi tilbyr webbaserte løsninger som effektiviserer de
arbeidsoppgavene som ofte utføres manuelt i den enkelte bedrift. Dette frigjør
ressurser som bedriften kan bruke på kjernevirksomheten. Vi tilbyr også
integrasjon med våre kunders egne IT-løsninger. På den måten vil bedriften
fremstå som en mer profesjonell aktør samtidig som den kan effektivisere
driften

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter har ofte det til felles at det
er lavt volum på antallet krav som skal inndrives. Vi tilbyr løsninger der
bedriftene selv legger inn sine krav i vår internettportal. Vi sørger deretter
for at kravet blir fulgt opp og inndrevet på en meget kostnadseffektiv måte.