Store og/eller kompliserte pengekrav

Vi inndriver pengekrav i alle størrelser, herunder store og/eller kompliserte krav som fordrer særlig oppmerksomhet og fagkompentanse. Vi vurderer blant annet fortløpende om det skal anbefales umiddelbare rettslige skritt for å unngå at tvangsfullbyrdelse blir forspilt eller vesentlig vanskeliggjort.

Spesialiserte advokater

Inndriving og sikring av store og/eller kompliserte pengekrav foutsetter særlig fagkompetanse og erfaring innen blant annet pengekravsrett, kontraktsrett, panterett, tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven, tvistelovens regler om midlertidig sikring, fordelselsesloven, gjeldsbrevloven, konkursloven, selskapsloven, aksjeloven, finansavtaleloven osv. osv. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering av våre spesialiserte advokater.

Tett dialog med kunde

Vi legger stor vekt på å etablere tett dialog og samarbeid med alle våre kunder, og dette er særlig viktig ved store og/eller kompliserte pengekrav. 

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 20:00 og lørd.10:00-16:00.

    Send en melding til oss