Vårt spesialteam for store pengekrav håndterer alle krav med hovedstol over kr. 1 mill. I tillegg håndterer dette spesialteamet saker som krever spesiell oppmerksomhet, som for eksempel hvis det må iverksettes umiddelbare rettslige skritt for å unngå at tvangsfullbyrdelse av et krav vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort.

Spesialteamet består utelukkende av spesialiserte og erfarne advokater og kan umiddelbart iverksette rettslige skritt som for eksempel begjæring om arrest i formuesgoder som bankkonti, kjøretøy, fast eiendom, skip, luftfartøy osv.

Spesialteamets kontaktpersoner:

Ole Kristian Moen
Advokat / Partner

+47 990 72 614

okm@vestorkapital.nohttps://www.linkedin.com
Geir Røttingsnes
Advokat / Partner

+47 410 38 886

gr@vestorkapital.nohttps://www.linkedin.com