Vi er sikkerhetsagent ved lån som formidles av låneformidlingsforetaket Oblinor AS. Vår rolle er å være långivernes tillitsmann – såkalt sikkerhetsagent. Dette innebærer at vi er innehaver av den sikkerheten som en låntaker stiller som sikkerhet for et pengelån, samt at vi ved eventuelle mislighold realiserer sikkerheten til fordel for långiverne. Lånebasert folkefinansiering (crowdfunding) er...