Prisliste

Pr. 01.01.2020

 

 

Det å bruke et inkassofirma må ikke nødvendigvis medføre kostnader. Hos oss påløper det ingen abonnements- eller registreringsavgifter og vi tar ingen provisjoner av hovedstolen. Vårt salær dekkes av påløpte inkassosalær, sakskostnader og renter som skylder betaler i tillegg til hovedstolen.

Registrerings-/ og abonnementsavgifter

Ingen kostnad. Inkluderer etablering av kundeforhold. 

Brukerstøtte på telefon og e-post

Ingen kostnad. Inkluderer rådgivning fra advokat i pågående inkassosaker.

Begjæring om utlegg

Produseres uten kostnad. Oppdragsgiver dekker rettsgebyr til namsmyndighetene med kr. 1992. Rettsgebyret legges oppå kravet mot skyldner slik at oppdragsgiver får dette tilbake dersom saken ender med full inndekning. Oppdragsgiver må avgi skriftlig aksept til oss før begjæring om utlegg iverksettes.

Øvrige begjæringer

Produseres uten kostnad. Oppdragsgiver dekker rettsgebyr til namsmyndighetene etter gjeldende satser. Ingen begjæringer iverksettes uten at oppdragsgiver har avgitt skriftlig aksept til oss. På denne måten har oppdragsgiver kontroll på hvilke rettsgebyr som eventuelt påløper.

Løst sak (helt eller delvis)

 Vårt salær tilsvarer inkassosalær, sakskostnader og renter/forsinkelsesrenter som kan kreves av skyldner i tillegg til hovedstol. Ved full innfrielse får oppdragsgiver utbetalt 100% av hovedstolen. For oppdragsgivere som er MVA-registrert tillegges 25% merverdiavgift på vårt salær.

Skyldner betaler direkte til oppdragsgiver

Vårt salær beregnes på samme måte som om betalingen hadde skjedd til oss. 

Trekking av sak

Sak kan trekkes på ethvert stadium. Oppdragsgiver faktureres for de salærene som har påløpt på det tidspunktet saken trekkes.

Dekningsrekkefølge

Innbetalt beløp fordeles etter følgende rekkefølge; 1. Offentlige rettsgebyrer som vi eventuelt har lagt ut for oppdragsgiver. 2. Vår salær. 3. Hovedstol og rettsgebyr som tilfaller oppdragsgiver.

Krav som er eller blir bestridt

Krav som bestrides av skyldner kan ikke forfølges som inkassosak, men må fremmes for forliksrådet. Vi bistår med dette etter nærmere avtale.

Integrasjoner

I samarbeid med Iizy tilbyr vi integrasjoner mot alle kjente regnskapsystemer. Integrasjon er valgfritt. Pris for etablering av integrasjon er kr. 1995 + en vedlikeholdsavgift på kr. 295/mnd. Skal integrasjoen inkludere bokføring av inkassooppgjør i oppdragsgivers regnskapssystem tilkommer kr. 995 i etablering + en vedlikeholdsavgift på kr. 95/måned. Særlig fordelsaktige prisbetingelser gjelder for oppdragsgivere som registrerer minst 100 inkassosaker i året.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00.

    Send en melding til oss