Prisliste

Pr. 01.11.2020
Bli kundeOppdragsbetingelser

Det å bruke et inkassofirma må ikke nødvendigvis medføre kostnader. Hos oss påløper det ingen abonnements- eller registreringsavgifter og vår salærberegning følger prinsippet no cure – no pay. Les mer i prislisten nedenfor.  

Registrerings-/ og abonnementsavgifter

Ingen kostnad. Inkluderer etablering av kundeforhold.

Brukerstøtte på telefon og e-post

Ingen kostnad. Inkluderer rådgivning fra advokat i pågående inkassosaker.

Trekking av sak

Oppdragsgiver kan trekke saker på ethvert stadium. Hvis det ikke er inngått avtale om noe annet faktureres oppdragsgiver for de salær
og gebyrer som har påløpt på det tidspunktet saken trekkes, uavhengig av om kravet helt eller delvis er inndrevet.

Feilsendte saker kan trekkes uten kostnad innen 5 virkedager. Dette gjelder ikke hvis saken trekkes som følge av at skyldner betaler
direkte til oppdragsgiver.

Løst sak - helt eller delvis

Inkassators salær består av påløpte inkassosalær, sakskostnader og alle renter / forsinkelsesrenter som kan kreves av skyldner i tillegg til hovedstolen.

Skyldner betaler direkte til kreditor

Inkassators salær beregnes på samme måte som om betalingen hadde skjedd til inkassator.

Dekningsrekkefølge

Innbetalt beløp fordeles etter følgende rekkefølge;
1. Offentlige gebyrer som inkassator har lagt ut.
2. Inkassators salær med merverdiavgift.
3. Hovedstol, eller andel av hovedstol, som tilfaller oppdragsgiver.

Begjæring om utlegg

Produseres av inkassator uten kostnad. Oppdragsgiver dekker statlig rettsgebyr med kr. 1992. Rettsgebyret legges oppå kravet
mot skyldner slik at oppdragsgiver får dette tilbake dersom saken ender med full inndekning. Inkassator innhenter skriftlig samtykke fra oppdragsgiver før begjæring om utlegg iverksettes.

Øvrige begjæringer

Produseres av Inkassator uten kostnad. Oppdragsgiver dekker statlige rettsgebyr. Rettsgebyrene legges oppå kravet mot skyldner
slik at oppdragsgiver får dette tilbake dersom saken ender med full inndekning. Inkassator innhenter skriftlig samtykke fra oppdragsgiver før en begjæring iverksettes. I tilknytning til dette mottar oppdragsgiver en oppstilling fra inkassator med informasjon om de rettsgebyr som vil påløpe.

Krav som er, eller blir, bestridt

Krav som bestrides av skyldner kan ikke forfølges som inkassosak, men må fremmes for forliksrådet. Vi bistår med dette etter nærmere avtale.

Integrasjoner

I samarbeid med Iizy tilbyr vi integrasjon mot alle kjente ERP- og regnskapssystemer. Slik integrasjon er valgfritt. Eventuelle kostnader for integrasjon oppgis på forespørsel.

Merverdiavgift

For oppdragsgiver som er MVA-registrert tilkommer det 25% merverdiavgift på inkassators salær.

Merverdiavgift tilkommer uavhengig av om oppdragsgiver kan føre fradrag for inngående merverdiavgift.

Fakturering

Inkassators opptjente salær beregnes fortløpende av de til enhver tid er inndrevne beløp. Saker som trekkes faktureres fortløpende.

Inkassator har rett til løpende å motregne sitt salær og sine utlegg i oppdragsgivers tilgodehavende på klientkonto.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 20:00 og lørd. 10:00-16:00..

Send en melding til oss

1 + 13 =