Øvrige tjenester

Vi er en fullspektret og komplett leverandør av inkassotjenester og fordringsadministrasjon. Vi skal med andre ord være “one stop” for våre kunder ved at vi leverer alle tjenester en bedrift har behov for i tilknytning til inndrivelse og administrasjon av fordringer. 

Langtidsovervåking

Dersom en skyldner ikke betaler sine inkassokrav, og rettslige skritt ikke anses formålstjenlig på grunn av skyldners økonomiske stilling, tilbyr vi langtidsovervåkning. ​Det vil si at vi følger med på om det skjer endringer i skyldnerens betalingsevne. Samtidig sørger vi alltid for å
iverksette nødvendige rettslige skritt innen gitte frister for å sikre at kravene ikke foreldes.

Kredittinformasjon

Vi tilbyr kredittinformasjon til bruk i ulike beslutningsprosesser.

I samarbeid med Soliditet og Experian tilbyr vi blant annet følgende tjenester:

Vask av kundelister mot likningsinformasjon

Vask av kundelister mot registrerte betalingsanmerkninger

Utarbeiding av score-kort

Kontroll mot registreringer i Eiendomsregistret

Kontroll mot Enhets- og Foretaksregistret

Internasjonal inkasso

Vi en del av et internasjonalt nettverk av samarbeidende advokater og inkassobyråer. Vi kan derfor bistå med inndrivelse av utestående fordringer i Europa, USA og Asia.

Fordringsadministrasjon

Vi tilbyr fakturaadministrasjon som en del av vårt komplette innfordringssystem.

Ved å benytte deg av vår fakturaadministrasjon får du frigjort tid og ressurser til din kjernevirksomhet. Vi forfølger dine krav gjennom hele innfordringsprosessen – korrekt og effektivt.

Fakturaadministrasjon innebærer at vi sender ut faktura i avtalt format etter at vi har mottatt fakturagrunnlaget. Vi sender ut purring, rentenota og kreditnota
Vi administrerer din reskontro i integrasjon med dittregnskapssystem
Ved mislighold inndriver vi kravet ved utenrettslig- eller rettslig inkasso og eventuelt langtidsovervåking.

Vår reskontro-service innebærer at kunden sender ut faktura. Deretter overtar vi all oppfølging, herunder utsending av purringer, rentenota og kreditnota. Forfalte krav blir overført til vår inkassoavdeling for videre oppfølging.

I vår webportal har du som kunde kontinuerlig oversikt over status i dine saker.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 20:00 og lørd.10:00-16:00.

    Send en melding til oss