Mottatt brev fra oss?

 

Kontonummer og KID

All betaling skjer ved bruk av kontonummer og KID-nummer som fremgår av brevet du har mottatt.

Betalingsvansker

Det er viktig at du tar kontakt med oss hvis du ikke har midler til å betale kravet innen betalingsfristen. Gjennom dialog finnes løsninger, herunder kan vi utrede mulighetene for en nedbetalingsavtale. Ved passivitet vil prosessen gå videre og påføre deg høyere inndrivingskostnader enn nødvendig, betalingsanmerkning, samt de ulempler eventuell tvangsinndrivelse medfører.

Innsigelser

Hvis du har innsigelser mot kravet må disse fremsettes skriftlig så snart som mulig. Innsigelser sendes som brevpost eller som e-post til post@vestorkapital.no. Husk å oppgi saksnummer. Merk at innsigelser mot et krav kan medføre at vi på vegne av kreditor iverksetter rettslige skritt for å få dom på kravet.

post@vestorkapital.no

Send en melding til oss

5 + 14 =