All betaling skjer ved bruk av kontonummer og KID-nummer som fremgår av
brevet du har mottatt.

Det er viktig at du tar kontakt med oss hvis du ikke har midler til å
betale kravet innen betalingsfristen. Gjennom dialog finnes løsninger, herunder
kan vi utrede mulighetene for en nedbetalingsavtale. Ved passivitet vil
inndrivingsprosessen gå videre og påføre deg høyere inndrivingskostnader enn
nødvendig, betalingsanmerkning, samt de ulempler eventuell tvangsinndrivelse
medfører.

Hvis du har innsigelser mot kravet må disse fremsettes skriftlig så
snart som mulig. Innsigelser sendes som brevpost eller som e-post til
post@vestorkapital.no. Husk å oppgi saksnummer. Merk at innsigelser mot et krav
kan medføre at vi på vegne av kreditor iverksetter rettslige skritt for å få
dom på kravet.

Ta kontakt med oss – vi finner en løsning

Ring oss gjerne på 22421100 eller send en beskjed ved bruk av skjemaet nedenfor: