Aktuelt

Innlegg skrevet av våre advokater
Foreldelse av fordringer

Foreldelse av fordringer

Alle fordringer foreldes hvis det ikke aktivt iverksettes tiltak for å unngå at så skjer. Foreldede fordringer kan ikke inndrives som konsekvens av at skyldners plikt til å betale har falt bort. Det finnes visse unntak fra utgangspunktet om at  foreldede fordringer er tapt, eksempelvis innenfor motregningslæren, men dette er ofte lite praktisk. Så stort sett må en foreldet fordring måtte avskrives som tap. Foreldelse av fordringer reguleres i lov om foreldelse av fordringer. Den alminnelige...

les mer
Nye kompetansekrav i inkassobransjen er på vei – på høy tid!

Nye kompetansekrav i inkassobransjen er på vei – på høy tid!

Dagens Inkassolov oppstiller svært begrensede krav til kompetansen til de som arbeider i norske inkassoforetak. Det eneste kravet som oppstilles er at det skal være én fagansvarlig leder med personlig inkassobevilling, og for å få personlig inkassobevilling kan det holde med hederlig vandel og tre års praktisk erfaring. Den enkelte saksbehandleren kan med andre ord gjerne være uten én dags relevant utdannelse!   Det er vel da ikke til å undres over at inkassobransjen i Norge har et nokså...

les mer
Er faktura på SMS godt nok?

Er faktura på SMS godt nok?

En forutsetning for å kunne iverksette inkasso er at kravet er brakt til forfall. Finansklagenemnda Inkasso har vurdert om faktura på SMS er godt nok. I avgjørelsen FinKN 2017-492 tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et legekontor var tilstrekkelig til å anse det som avtalt at faktura kunne sendes på SMS. Inkassoloven gjelder inndriving av forfalte pengekrav, jf. inkassoloven § 1. Det er derfor viktig å fastslå om kravet er brakt til forfall...

les mer
Inkassogjelden til nordmenn øker dramatisk

Inkassogjelden til nordmenn øker dramatisk

Inkassogjelden til nordmenn har økt med over 40% de tre siste årene. Denne utviklingen skjer til tross for at den Norske økonomien går godt. I dag er Nordmenns samlede inkassogjeld over 70 milliarder kroner – og utviklingen er økende. Spesielt inkassosaker tilknyttet kredittkort viser en dramatisk økning på over 50% i samme periode. Vi mener at det er grunn til bekymring, særlig tatt i betraktning at markedsrentene fort kan snu oppover.Post- og besøksadresseVestor Kapital Advokatfirmaet Vestor...

les mer
Følg budsjett

Følg budsjett

Første bud for å få kontroll på familieøkonomien er å sette opp et budsjett – og ikke minst å følge det.Statens institutt for forbruksforskning -SIFO- har satt opp et standardbudsjett over hva som anses som et rimelig forbruksnivå for en vanlig husholdning i Norge. Prøv dette som et virkemiddel på veien mot en oversiktlig og sunn privatøkonomi.SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger.Her finner du kakulatoren (ekstern lenke).Post- og...

les mer

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

    Send en melding til oss