Aktuelt

Innlegg skrevet av våre advokater

Foreldelse av fordringer

Alle fordringer foreldes hvis det ikke aktivt iverksettes tiltak for å unngå at så skjer. Foreldede fordringer kan ikke inndrives som konsekvens av at skyldners plikt til å betale har falt bort. Det finnes visse unntak fra utgangspunktet om at  foreldede fordringer er tapt, eksempelvis innenfor motregningslæren, men dette er ofte lite praktisk. Så stort sett må en foreldet fordring måtte avskrives som tap. Foreldelse av fordringer reguleres i lov om foreldelse av fordringer. Den alminnelige...

les mer

Nye kompetansekrav i inkassobransjen er på vei – på høy tid!

Dagens Inkassolov oppstiller svært begrensede krav til kompetansen til de som arbeider i norske inkassoforetak. Det eneste kravet som oppstilles er at det skal være én fagansvarlig leder med personlig inkassobevilling, og for å få personlig inkassobevilling kan det holde med hederlig vandel og tre års praktisk erfaring. Den enkelte saksbehandleren kan med andre ord gjerne være uten én dags relevant utdannelse!   Det er vel da ikke til å undres over at inkassobransjen i Norge har et nokså...

les mer

Er faktura på SMS godt nok?

En forutsetning for å kunne iverksette inkasso er at kravet er brakt til forfall. Finansklagenemnda Inkasso har vurdert om faktura på SMS er godt nok. I avgjørelsen FinKN 2017-492 tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et legekontor var tilstrekkelig til å anse det som avtalt at faktura kunne sendes på SMS. Inkassoloven gjelder inndriving av forfalte pengekrav, jf. inkassoloven § 1. Det er derfor viktig å fastslå om kravet er brakt til forfall...

les mer

Har familieøkonomien fått seg en smell? Følg et budsjett

Første bud for å få kontroll på familieøkonomien er å sette opp et budsjett – og ikke minst å følge det.Statens institutt for forbruksforskning -SIFO- har satt opp et standardbudsjett over hva som anses som et rimelig forbruksnivå for en vanlig husholdning i Norge. Prøv dette som et virkemiddel på veien mot en oversiktlig og sunn privatøkonomi.SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger.Her finner du kakulatoren (ekstern lenke).Post- og...

les mer

Send melding til oss

7 + 7 =