Vi er sikkerhetsagent ved lån formidlet av Oblinor AS

Vi er sikkerhetsagent ved lån som formidles av låneformidlingsforetaket Oblinor AS. Vår rolle er å være långivernes tillitsmann – såkalt sikkerhetsagent. Dette innebærer at vi er innehaver av den sikkerheten som en låntaker stiller som sikkerhet for et pengelån, samt...

Foreldelse av fordringer

Alle fordringer foreldes hvis det ikke aktivt iverksettes tiltak for å unngå at så skjer. Foreldede fordringer kan ikke inndrives som konsekvens av at skyldners plikt til å betale har falt bort. Det finnes visse unntak fra utgangspunktet om at  foreldede fordringer er...

Er faktura på SMS godt nok?

En forutsetning for å kunne iverksette inkasso er at kravet er brakt til forfall. Finansklagenemnda Inkasso har vurdert om faktura på SMS er godt nok. I avgjørelsen FinKN 2017-492 tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et...