Vi er sikkerhetsagent ved lån som formidles av låneformidlingsforetaket Oblinor AS. Vår rolle er å være långivernes tillitsmann – såkalt sikkerhetsagent. Dette innebærer at vi er innehaver av den sikkerheten som en låntaker stiller som sikkerhet for et pengelån, samt at vi ved eventuelle mislighold realiserer sikkerheten til fordel for långiverne.

Lånebasert folkefinansiering (crowdfunding) er på rask fremmarsj og utgjør et stadig voksende alternativ til bankenes tradisjonelle utlånsvirksomhet. Finansieringsmodellen kjennetegnes ved at et låneformidlingsforetak via en digital plattform bistår med å etablere låneavtaler mellom långivere og låntakere. Långiverne kan være privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Låntakerne kan typisk være et foretak som har behov for pengelån for å finansiere et utbyggingsprosjekt.

Vi er ser frem til å ivareta långivernes interesser i et spennende og voksende marked.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00.

Send en melding til oss