Dagens Inkassolov oppstiller svært begrensede krav til kompetansen til de som arbeider i norske inkassoforetak. Det eneste kravet som oppstilles er at det skal være én fagansvarlig leder med personlig inkassobevilling, og for å få personlig inkassobevilling kan det holde med hederlig vandel og tre års praktisk erfaring. Den enkelte saksbehandleren kan med andre ord gjerne være uten én dags relevant utdannelse!  

Det er vel da ikke til å undres over at inkassobransjen i Norge har et nokså frynsete rykte og vi tror ikke at det norske næringsliv er seg bevisst at deres utestående fordringer – totalt ca. 70-80 milliarder kroner hvert år – inndrives og forvaltes av en næring som det i praksis ikke stilles kompetansekrav til.

Vi mener at det er både i næringslivets og samfunnets interesse at det stilles strenge kompetansekrav til inkassobransjen. Det er tross alt vi som er den er den største initiativtakeren til de makt- og tvangsmidler som daglig utøves av namsmyndighetene ovenfor norske borgere og selskaper. Og hva med hensynet til fordringshaverne som overlater inndrivelsen av sine utestående fordringer til et inkassoforetak? Hvilken garanti har disse for at den tildelte saksbehandleren har den nødvendige kompetansen til å håndtere fordringene på betryggende måte, herunder at vedkommende besitter den nødvendige faglige kompetansen innenfor blant annet inkassoloven, inkassoforskriften, tvangsfullbyrdelsesloven, panteloven, foreldelsesloven, morarenteloven, finansavtaleloven, gjeldsbrevloven, tvisteloven, domstolloven, rettsgebyrloven, konkursloven, dekningsloven osv. osv.

Nei, vi mener at det er oppsiktsvekkende at praksisen har kunnet fortsette, og stadig fortsetter. Regjeringen har endelig tatt initiativ til å starte prosessen med å innskjerpe kompetansekravene til inkassobransjen, men dette ser ut til å ta tid.

I mellomtiden må det være opp til den enkelte fordringshaver å påse at det inkassoforetaket som velges faktisk har saksbehandlere med den nødvendig kompetansen til å håndtere sakene på forsvarlig måte.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00.

Send en melding til oss