Effektive inkassotjenester uten kostnader

Vi er spesialisert innenfor inkasso, tvangsinndrivelse og sikring av pengefordringer og leverer vi et kompetent, kostnadsfritt og moderne alternativ til de tradisjonelle inkassobyråene

Mer om oss

Kundesender

22421100

Åpningstider

Mandag til fredag
09:00 til 17:00

Lørdager
10:00 til 15:00

Helligdager
Stengt

Kostnadsfri inkasso

Spesialteam for store pengekrav

Administrasjon av fordringer

Spesialiserte advokattjenester

Hva vi tilbyr

Effektive inkassotjenester uten kostnader

Vi tilbyr komplette inkassotjenester – uten kostnader. Det er ingen registrerings- eller abonnementsavgifter. Som vår kunde beholder du 100% av hovedstolen hvis vi lykkes med å inndrive hele kravet inklusive renter og omkostninger. Vårt salær beregnes utelukkende i renter og omkostninger som skylder innbetaler i tillegg til hovedstolen.

LES MER

Optimaliser kontantstrømmen – bestill gjennomgang av bedriftens rutiner for optimal håndtering av utestående fordringer.

Tjenesten er kostnadsfri og uforpliktende

Siste nytt fra oss i Vestor Kapital

Første bud for å få kontroll på familieøkonomien er å sette opp et budsjett – og ikke minst å følge det. Statens institutt for forbruksforskning -SIFO- har satt opp et standardbudsjett over hva som anses som et rimelig forbruksnivå for en vanlig husholdning i Norge. Prøv dette som et virkemiddel på veien mot en oversiktlig og sunn privatøkonomi. SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger. Referansebudsjett SIFO 2018 som PDF Referansebudsjett SIFO 2018 som Xlsx
Nyheter, Siste nytt fra Vestor Kapital
Inkassogjelden til Nordmenn har økt med over 40% de tre siste årene. Denne utviklingen skjer til tross for at den Norske økonomien går godt.  I dag er Nordmenns samlede inkassogjeld over 70 milliarder kroner – og utviklingen er økende. Spesielt inkassosaker tilknyttet kredittkort viser en dramatisk økning på over 50% i samme periode. Vi mener at det er grunn til bekymring når vi nå ser at markedsrentene er på vei oppover.
Nyheter, Siste nytt fra Vestor Kapital
En forutsetning for å kunne iverksette inkasso er at kravet er brakt til forfall. Finansklagenemnda Inkasso har vurdert om faktura på SMS er godt nok. I avgjørelsen FinKN 2017-492 tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et legekontor var tilstrekkelig til å anse det som avtalt at faktura kunne sendes på SMS. Inkassoloven gjelder inndriving av forfalte pengekrav, jf. inkassoloven § 1. Det er derfor viktig å fastslå om kravet er brakt til forfall overfor skyldner. Er ikke annet avtalt, er hovedregelen at et krav forfaller “straks kravsmannen seier frå”, det vil si ved påkrav fra fordringshaver.  Utgangspunktet i dette tilfellet var kontant betaling, ytelse mot ytelse, men med mulighet for betaling i etterhånd dersom betaling ikke skjedde samme dag som tjenesten ble ytt. Klager glemte å betale på stedet og faktura ble sendt pr SMS til telefonnummeret som klager hadde oppgitt til legekontoret.  Nemnda viste til at det på et
Nyheter, Siste nytt fra Vestor Kapital
Dagens Inkassolov oppstiller begrensede krav om kompetanse til de som skal arbeide med inkasso. I dag er det kun krav om at et inkassoforetak skal ha én fagansvarlig leder som innehar en personlig inkassobevilling. For å få personlig inkassobevilling kan det holde med hederlig vandel og tre års praktisk erfaring. Utover dette oppstilles det ingen formelle kompetansekrav til ansatte i et inkassoforetak. Det er vel da ikke til å undres over at inkassobransjen i Norge har et nokså frynsete rykte. Vi tror ikke at det norske næringsliv er seg helt bevisst at ca. 80 milliarder kroner hvert år inndrives og forvaltes av ansatte i inkassoforetak som det ikke stilles kompetansekrav til. Vi i Vestor Kapital mener at det er oppsiktsvekkende at praksisen har kunnet fortsette over så lang tid og at det først er i 2018 at Regjeringen har tatt initiativ om å innskjerpe kompetansekravene til de som arbeider i
Nyheter, Siste nytt fra Vestor Kapital