Effektive inkassotjenester uten kostnader

Vi er spesialisert innenfor inkasso, tvangsinndrivelse og sikring av fordringer

Mer om oss

Hva vi mener med inkassotjenester uten kostnader:

Vi tilbyr komplette inkassotjenester – uten kostnader. Det er ingen registrerings- eller abonnementsavgifter. Du beholder 100% av hovedstolen. Vårt salær beregnes utelukkende i renter og omkostninger som skylder innbetaler i tillegg til hovedstolen

LES MER

Optimaliser kontantstrømmen – gratis gjennomgang av bedriftens rutiner for håndtering av utestående fordringer

Tjenesten er kostnadsfri og uforpliktende

Systemintegrasjon for sømløs utveksling av data

I samarbeid med IIZY tilbyr vi integrasjon med de fleste ERP-systemer og øvrige økonomisystemer. Dette muliggjør blant annet sømløs og automatisert overføring av inkassosaker og saksinformasjon mellom våre og kundens systemer.

LES MER

Siste nytt fra oss i Vestor Kapital

Første bud for å få kontroll på familieøkonomien er å sette opp et budsjett – og ikke minst å følge det. Statens institutt for forbruksforskning -SIFO- har satt opp et standardbudsjett over hva som anses som et rimelig forbruksnivå for en vanlig husholdning i Norge. Prøv dette som et virkemiddel på veien mot en oversiktlig og sunn privatøkonomi. SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger. Referansebudsjett SIFO 2018 som PDF Referansebudsjett SIFO 2018 som Xlsx
Nyheter, Siste nytt fra Vestor Kapital
Inkassogjelden til nordmenn har økt med over 40% de tre siste årene. Denne utviklingen skjer til tross for at den Norske økonomien går godt.  I dag er Nordmenns samlede inkassogjeld over 70 milliarder kroner – og utviklingen er økende. Spesielt inkassosaker tilknyttet kredittkort viser en dramatisk økning på over 50% i samme periode. Vi mener at det er grunn til bekymring når vi nå ser at markedsrentene er på vei oppover.
Nyheter, Siste nytt fra Vestor Kapital
En forutsetning for å kunne iverksette inkasso er at kravet er brakt til forfall. Finansklagenemnda Inkasso har vurdert om faktura på SMS er godt nok. I avgjørelsen FinKN 2017-492 tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et legekontor var tilstrekkelig til å anse det som avtalt at faktura kunne sendes på SMS. Inkassoloven gjelder inndriving av forfalte pengekrav, jf. inkassoloven § 1. Det er derfor viktig å fastslå om kravet er brakt til forfall overfor skyldner. Er ikke annet avtalt, er hovedregelen at et krav forfaller “straks kravsmannen seier frå”, det vil si ved påkrav fra fordringshaver.  Utgangspunktet i dette tilfellet var kontant betaling, ytelse mot ytelse, men med mulighet for betaling i etterhånd dersom betaling ikke skjedde samme dag som tjenesten ble ytt. Klager glemte å betale på stedet og faktura ble sendt pr SMS til telefonnummeret som klager hadde oppgitt til legekontoret.  Nemnda viste til at det på et
Nyheter, Siste nytt fra Vestor Kapital
Dagens Inkassolov oppstiller begrensede krav om kompetanse til de som skal arbeide med inkasso. I dag er det kun krav om at et inkassoforetak skal ha én fagansvarlig leder som innehar en personlig inkassobevilling. For å få personlig inkassobevilling kan det holde med hederlig vandel og tre års praktisk erfaring. Utover dette oppstilles det ingen formelle kompetansekrav til ansatte i et inkassoforetak. Det er vel da ikke til å undres over at inkassobransjen i Norge har et nokså frynsete rykte. Vi tror ikke at det norske næringsliv er seg helt bevisst at ca. 80 milliarder kroner hvert år inndrives og forvaltes av ansatte i inkassoforetak som det ikke stilles kompetansekrav til. Vi i Vestor Kapital mener at det er oppsiktsvekkende at praksisen har kunnet fortsette over så lang tid og at det først er i 2018 at Regjeringen har tatt initiativ om å innskjerpe kompetansekravene til de som arbeider i
Nyheter, Siste nytt fra Vestor Kapital